Det er forskjell på design og kunst. Grafisk design lages etter en bestilling og det er ikke designeren, men oppdragsgiver og målgruppe som er viktig.  I kunsten derimot gjør jeg som jeg vil...
Sjekk arbeidene mine og CV'en min. Kanskje kan jeg hjelpe til med å dekke dine behov for kommunikasjon.
jorgenrogne@gmail.com   |    +47 991 64 281