Det er forskjell på design og kunst. Grafisk design lages etter en bestilling og det er ikke designeren, men oppdragsgiver og målgruppe som er viktig.  Når jeg maler et bilde, derimot, gjør jeg akkurat som jeg vil...
Sjekk arbeidene mine og CV'en min. Kanskje kan jeg hjelpe til med å dekke dine behov for kommunikasjon.
jorgenrogne@gmail.com   |    +47 991 64 281