U t d a n n i n g
2020
Svennebrev i mediegrafikerfaget. Meget godt bestått.
2010-2011
Master: Infografikk i norske nettaviser  Masteroppgave
Toårig masterstudie Språk, kultur og digital kommunikasjon ved Høgskolen i Hedmark (fulltidsstudie)
2003-2004
Eksamen (30 st.poeng) i Medier og Kommunikasjon ved Høgskolen i Buskerud
2001-2003
Deltok i alle kurs for lærere i Medier og kommunikasjon v/Høgskolen i Buskerud på oppdrag fra Utdanningsdepartementet
1986
Sertifikat C1E og DE (lastebil og buss med henger)
1982-1985
Allmennlærer ved Lærerhøgskolen på Hamar (nå Høgskolen i Hedmark)
1978-1981
Eksamen artium ved Gjøvik Gymnas
A r b e i d
2012-
Lektor ved programområdet Medier og kommunikasjon ved Hamar katedralskole.
– Har utdannet 90 mediegrafikere (2013–20221)
– Underviser i bl.a. typografi, trykksakproduksjon, grafisk programvare og grafisk design
– Deltar i internasjonale prosjekter på skolen
2001-2010
Lærer ved Medier og Kommunikasjon ved Ankerskogen videregående skole / Hamar katedralskole (100%).
– Deltok i Hedmark fylkes oppstart av programområdet Medier og kommunikasjon på Hamar.
– Fagforumsleder for Hedmark (2006-2010)
– Initiativtaker til Nettverket for MK-lærere i Hedmark og Oppland (2005-2009)
– Deltaker i internasjonaliseringsprosjekt (Comenius) 2005-2008.
– Leder for brukergruppe vedr. ny vg skole i Hamar (2001-2007)
– Teamleder fagteam (2006-2008)
– Teamkoordinator (2008-2009)
– Fagleder (2009-2010)

2016
Tildelt Perleprisen av Hedmark og Oppland Markedsforening

2015
Medlem i nasjonal læreplangruppe for det valgfrie programfaget Grafisk Design i studieprogrammet Medier og kommunikasjon, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet
2014-
Kommunikasjonsmedarbeider Hamar katedralskole

2014
Tildelt pedagogisk pris av Hedmark fylkeskommune

2001-
Freelancer som illustratør, grafisk formgiver og medierådgiver. Kunder: Anno museum avd. Domkirkeodden, Sykehuset Innlandet, Oplandske Bokforlag, Legeforlaget, Hamar og omegn reiseliv, Oktan Hamar, ShapeMassage, Geirr Lystrup, BBL, Bayer m.fl.
1995-2001
Grafisk formgiver og AD i Ord & Jord Reklamebyrå.
– Hovedansvarlig for grafisk uttrykk/krysspublisering for bl.a. MAXBO (nasjonalt), Hunderfossen Familiepark, og Sparebanken Hedmark.
– AD for større og mindre produksjoner (idé, mediaplan, tekst, kunde- og leverandørkontakt, sluttføring/kvalitetssikring).
– En rekke kurs for faglig oppdatering.
1993-1995
Layouttegner/grafisk formgiver i Hamar Arbeiderblad.
– Komiteer for utvikling av organisasjon og innkjøp av teknisk utstyr.
– Support av typografer og tegnere i annonseproduksjonen.
– Samarbeidet med bl.a. MTK, Idetrykk, Brox Reklame.
1988-1993
Reklame-/layouttegner i Hamar Dagblad.
– Deltok i oppbyggingen av DTP-basert produksjon i Østlendingen/Hamar Dagblad.
– Opplæring av typografer i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og Quark XPress.
1987-88
Reklame-/layout tegner i Østlendingen.
1986-1987
Lærer ved Åkershagan Skole i Stange kommune.
1985-1986
Sivilarbeider ved ergoterapiavdelingen på Åkershagan Sentralhjem for Psykisk Utviklingshemmede i Stange kommune.
A n n e n   e r f a r i n g
• 3. sektor •

2007-2012
Redaksjonsmedlem og ansvarlig for grafisk produksjon av gateavisa «Tett på». Redaksjonen ble tildelt Mangfoldsprisen av hamar kommune i 2012. Redaksjonen er overtatt av =OSLO.

1989-1999
Styreformann i Østbyen Vel i Hamar
2012 – 2016
Sekretær i Østbyen vel

• Politisk •

1999 – 2019
• Medlem av kommunestyret i Hamar kommune.
• Ulike styreverv i BBL.
• Ulike politiske komitéverv.

• Annet lystbetont arbeid •

2014 –
Arrangementkomité for Bakgårdsfilm på Tante Gerdas Scene

2010 –
Frivillig deltaker under Hamar Middelalderfestival, som skrivende munk (kalligrafi)
2004 –
Medeier og sjåfør i Routemaster Hamar as
2002 – 2013
Keyboardist i «Skolemusikken», Hamar katedralskoles husband
2001 – 2012
Medarrangør av Dragedagen på Domkirkeodden
1995 –
Maleriutstillinger:
1995 Gjøvik Gård, Gjøvik kommune
1996 Gjøvik Gård, Gjøvik kommune
1998 Sjøboda på Longva, Haram kommune
1998 Gjøvik Gård, Gjøvik kommune
2000 Innkjøpt av Hamar Arbeiderblads kunstforening etter utstilling i Galleri Hervold
2003- Permanentutstilling på Volvat medisinske senter, Hamar
2004 Galleri K, Trysil kommune
2009 Villa Welhaven, Hamar
2011 Villa Welhaven, Hamar
2015 Villa Welhaven, Hamar
1988 –
Medlem av Gallacarte, en vennskapelig matklubb på Hamar for åtte kokkelerende menn. 4 gourmetaftener i året.
P e r s o n a l i a
Født 1962 på Lillehammer sykehus.
Bosted Gjøvik 1962 til 1982
.
Bosted Hamar 1982 –
.
Gift med Anne Kristin Rogne siden 1982
.
Tre barn: Sigrid, Maren og Vilde
Tilbake til toppen